دانش، آینده برتر

ز دانش بود نیک فرجام تو

موسسه ره پویان دانش روشن (RDR) خدمات مشاوره، پذیرش و اعزام دانشجو به کشورهای آلمان و اسپانیا را به متقاضیان ارائه می دهد.

ارتباط

موسسه ره پویان دانش روشن RDR

ز دانش بود نیک فرجام تو       به مینو دهد چرخ آرام تو

موسسه ره پویان دانش روشن با اتکاء به دانش و اندوخته های تجربی از پیشینه ای با کار آمدی بیش از چهار دهه درعرصه تبادلات و همکاری های علمی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور برخوردار است. این مدیریت در انعقاد و اجرایی کردن تفاهم نامه های همکاری مابین مراکز، موسسات و سازمان های علمی، فرهنگی، هنری، پژوهشی و آموزشی ایرانی و خارجی در جهت تحکیم و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه به ویژه دربستر مناسبات دانشگاهی نقش ایفا نموده است. در همین راستا مدیریت موسسه به تبع از سیاست های اجرایی، منشا آثار در حوزه های تخصصی و بین المللی به ویژه در زمینه همکاری های آکادمیک نیز بوده است. این سابقه اجرایی و آگاهی از قوانین می تواند در کلیه امور دانشجو از ابتدای مراجعه متقاضی از مشاوره تا اخذ پذیرش از دانشگاه و استقرار دانشجو در کشور هدف راه گشا و سودمند باشد. همچنین در اطمینان بخشی به خانواده و دانشجو در راهی که برگزیده و نیز دستگاه های نظارتی واجرایی در این راستا موثر باشد.

خدمات اعزام دانشجو

دانستنی ها

اخبار

دومین گذرنامه معتبر جهان

دومین گذرنامه معتبر جهان بر پایه رده‌بندی اعتبار گذرنامه‌های ۱۹۹ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ گذرنامه کشورهای آلمان و کره جنوبی به طور مشترک در

ادامه مطلب »

کتاب و مقالات

همکاری با ما

نظرات دانشجویان اعزامی

مشاوره تحصیلی رایگان