ویزای ملی دانشجویی آلمان

درخواست ویزای ملی دانشجویی برای سفر به آلمان در آینده آسان تر و مشتری مدار تر خواهد شد.

از اول آوریل 2021 برابر با 12 فروردین 1400, سفارت آلمان در تهران با شرکت VISAMETRIC (شرکت رهیاب گذر آرتا) همکاری خواهد کرد تا درخواست های ویزای ملی دانشجویی را مشتری پسندتر کند. این شرکت از ابتدای ماه پذیرش ویزای دانشجویی را در مرکز درخواست خود در تهران که تحت نظارت سفارت آلمان اداره می شود, آغاز می کند. مانند گذشته, سفارت آلمان در تهران درخواست شما را بررسی و تصمیم گیری می کند. ویزامتریک بازگشت گذرنامه را به دون تأثیر بر تصمیم یا اطلاع از دلایل اعطا یا رد گذرنامه به عهده خواهد داشت.