تخفیف به مناسبت اعیاد بزرگ قربان و غدیر

🕋  با عرض صمیمانه ترین تبریکات
 
شما متقاضی گرامی در صورت تمایل به انعقاد قرارداد با موسسه ره پویان دانش روشن RDRمی توانید به مناسبت اعیاد بزرگ قربان و غدیر از تاریخ ۴ مرداد الی ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ مشمول ده درصد تخفیف تعرفه رسمی  گردید.