تخفیف به مناسبت اعیاد بزرگ قربان و غدیر

🕋  با عرض صمیمانه ترین تبریکات
 
شما متقاضی گرامی در صورت تمایل به انعقاد قرارداد با موسسه ره پویان دانش روشن RDR می توانید به مناسبت اعیاد بزرگ قربان و غدیر از تاریخ 20 مرداد الی 31 مرداد ماه ۱۴۰1 مشمول ده درصد تخفیف تعرفه رسمی  گردید.
 
 
 
 
مشاوره تحصیلی رایگان