دانش، آینده برتر

ز دانش بود نیک فرجام تو

موسسه ره پویان دانش روشن (RDR) خدمات مشاوره، پذیرش و اعزام دانشجو به کشورهای آلمان و اسپانیا را به متقاضیان ارائه می دهد.

ارتباط

موسسه ره پویان دانش روشن RDR

ز دانش بود نیک فرجام تو       به مینو دهد چرخ آرام تو

موسسه ره پویان دانش روشن با اتکاء به دانش و اندوخته های تجربی از پیشینه ای با کار آمدی بیش از چهار دهه درعرصه تبادلات و همکاری های علمی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور برخوردار است. این مدیریت در انعقاد و اجرایی کردن تفاهم نامه های همکاری مابین مراکز، موسسات و سازمان های علمی، فرهنگی، هنری، پژوهشی و آموزشی ایرانی و خارجی در جهت تحکیم و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه به ویژه دربستر مناسبات دانشگاهی نقش ایفا نموده است. در همین راستا مدیریت موسسه به تبع از سیاست های اجرایی، منشا آثار در حوزه های تخصصی و بین المللی به ویژه در زمینه همکاری های آکادمیک نیز بوده است. این سابقه اجرایی و آگاهی از قوانین می تواند در کلیه امور دانشجو از ابتدای مراجعه متقاضی از مشاوره تا اخذ پذیرش از دانشگاه و استقرار دانشجو در کشور هدف راه گشا و سودمند باشد. همچنین در اطمینان بخشی به خانواده و دانشجو در راهی که برگزیده و نیز دستگاه های نظارتی واجرایی در این راستا موثر باشد.

خدمات اعزام دانشجو

دانستنی ها

اخبار

کتاب و مقالات

مقالات علمی

مقالات علمی چهل منبع مهم دریافت مقالات علمى:1. ieeexplore.ieee.org2. acm.org3. link.springer.com4. wiley.com5. sciencedirect.com6. acs.org7. aiaa.org8. aip.org9. ajpe.org10. aps.org11. ascelibrary.org12. asm.org13. asme.org14. bioone.org15. birpublications.org16. bmj.com18. emeraldinsight.com19.

ادامه مطلب »
آشنایی با آلمان

آشنایی با آلمان جمهوری فدراتیو آلمان یکی از کشورهای اروپای غربی است که از سال ۱۹۸۹، پس از فروپاشی دیوار برلین، در تلاش است با

ادامه مطلب »
همکاری با ما

نظرات دانشجویان اعزامی

مشاوره تحصیلی رایگان