درباره موسسه ره پویان دانش روشن RDR

ز دانش بود نیک فرجام تو       به مینو دهد چرخ آرام تو

                                                                                                                           “فردوسی”

موسسه ره پویان دانش روشن با اتکاء به دانش و اندوخته های تجربی از پیشینه ای با کار آمدی بیش از چهار دهه درعرصه تبادلات و همکاری های علمی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور برخوردار است. این مدیریت در انعقاد و اجرایی کردن تفاهم نامه های همکاری مابین مراکز، موسسات و سازمان های علمی، فرهنگی، هنری، پژوهشی و آموزشی ایرانی و خارجی در جهت تحکیم و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه به ویژه دربستر مناسبات دانشگاهی نقش ایفا نموده است. در همین راستا مدیریت موسسه به تبع از سیاست های اجرایی، منشا آثار در حوزه های تخصصی و بین المللی به ویژه در زمینه همکاری های آکادمیک نیز بوده است. این سابقه اجرایی و آگاهی از قوانین می تواند در کلیه امور دانشجو از ابتدای مراجعه متقاضی از مشاوره تا اخذ پذیرش از دانشگاه و استقرار دانشجو در کشور هدف راه گشا و سودمند باشد. همچنین در اطمینان بخشی به خانواده و دانشجو در راهی که برگزیده و نیز دستگاه های نظارتی واجرایی در این راستا موثر باشد. 

 

موسسه ره پویان دانش روشن RDR
شماره ثبت شرکت: ۴۹۰۷۷/شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۹۴۹۹۶۳
دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره: ۴۲/۱/۸۸۶۴۲
خدمات اعزام دانشجو به کشورهای: آلمان، اسپانیا
در رشته های: پزشکی، مهندسی، تجربی، انسانی و هنر
مشاوره رایگان با تعیین وقت قبلی

در پیوندها می توانید کلیه قوانین، دستورالعمل ها، ضوابط و آیین نامه های مربوط به اعزام را مشاهده نمایید.

مشاوره تحصیلی رایگان