خدمات اعزام

طرح و برنامه

این موسسه در چارچوب قوانین، دستورالعمل های اجرایی و منشور اخلاقی سازمان امور دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت ارتقای سطح علمی جامعه و پاسخگویی به نیازهای اساسی و تخصصی داوطلبان، خدمات خود را برای تحصیل در خارج از کشور به شرح زیر ارایه می دهد.

اهداف

۱.رصد و پایش دایمی داده های آماری و اطلاعاتی کشور های آلمان و اسپانیا در جهت انتخاب گزینه های برتر: (کشور، دانشگاه و رشته تحصیلی) و متناسب سازی آن ها با درخواست متقاضیانی که قصد ادامه تحصیل در این کشورها را دارند.

۲. شناسایی مراکز علمی و آموزشی معتبر در جهت جذب دانشجویان ایرانی در رشته های مطلوب.

۳. شناسایی رشته های علمی و تخصصی نو پدیدار در راستای نیازهای اساسی و بنیادی کشور.

۴. تلاش در جهت تنزیل هزینه های اعزام و تحصیل داوطلبان.

۵. تلاش در جهت مشمولیت داوطلبان به اخذ بورس تحصیلی اعطایی دولت های اسپانیا و آلمان در مقاطع مختلف تحصیلی.

۶.فراهم نمودن بسترهای لازم برای آرامش و آسایش خانواده های داوطلب به تحصیل در خارج از کشور. 

وظایف

۱. ارائه اطلاعات جامع و مستند و مشاوره کامل به داوطلبان از قبل از عزیمت تا استقرار دایم در کشور هدف.

۲. تنظیم قرارداد با متقاضی اعزام به تحصیل و تعهد به ارائه خدمات در چارچوب آن.

۳. التزام به رعایت مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده از سوی نهادها و سازمان های اجرایی و نظارتی کشور.

۴. اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر خارجی که ارزش مدرک تحصیلی آن ها در همان مقطع به تایید وزارت خانه های علوم و بهداشت رسیده باشد.

۵.همیاری و پشتیبانی از متقاضیان تحصیل به واسطه نماینده رسمی مؤسسه در کشور پذیرش شونده.

مشاوره تحصیلی رایگان